Průmyslová elektroinstalace

Průmyslová elektroinstalace musí vyhovovat zvláštním nárokům.

Je nutno zabezpečit odolnost proti prachu, vodě, olejům, vysokým či nízkým teplotám, chemikáliím a dalším negativním vlivům na životnost výrobků použitých v průmyslových objektech, halách či areálech.